BOYS首页 MADNESS

店铺介绍
收藏

扫一扫,手机逛更方便

MADNESS

品牌介绍

关于MADNESS:

•       自从余文乐2012年创立了个人品牌COMMON SENSE(CMSS)已经与很多不同的国际品牌、时尚品牌合作,也创造了相当多的跨界合作单品,并且获得了很大的反响。
•       2014年余文乐开发了一个新品牌,新的独立品牌MADNESS(MDNS)。与CMSS比较,CMSS主要集中在限量发售的合作项目上,MDNS則是一个简单的平台—一个让余文乐分享他个人时尚和生活的地方,通过这个平台余文乐传播他「疯狂孕育疯狂」的信念,每一个人应该明智运用自己的“MAD”,以疯狂的本能孕育更多的时尚策划者。
•       MADNESS的系列体现了余文乐在一丝不苟的细节和面料质感上的极简主义并且力求完美。MADNESS以网络商店作为一个直接的平台,MADNESS致力于提供最好的品质给全球的顾客,并把最棒的购物体验感分享開去。

全部商品 ALL

504750 1487044465
504800 1487044465
504818 1487044462
504752 1487044465
504746 1487044465
504802 1487044465
504810 1487044462
504816 1487044462
504814 1487044462
504812 1487044462
504872 1489024778
504870 1489024778
504838 1485160974
MADNESS KIMONO ARMY JACKET

MADNESS

¥1699.00 ¥1349.00

 • 504780 1484798294
  504768 1484798294
  551310 1484798294
  504772 1484798294
  551312 1484798294
  504856 1484798294
  504766 1484798294
  504770 1484798294
  504858 1484798294
  504832 1485160974
  504784 1484798294
  504834 1485160974
  504824 1484798294
  504826 1485160974
  504764 1482205849
  504744 1482205849
  504742 1482205849
  504776 1482205844
  504774 1482205844
  504778 1482205844
  504822 1482824176
  504820 1482824176
  504798 1482824176
  551406 1489024778
  551404 1489024778
  551402 1486091286
  504738 1481371861
  MADNESS PHOTO HOODIE

  MADNESS

  ¥869.00 ¥639.00

 • 504756 1482114408
  MADNESS PRINT HOODIE

  MADNESS

  ¥839.00 ¥579.00

 • 504788 1482114408
  MADNESS PRINT HOODIE

  MADNESS

  ¥839.00 ¥589.00

 • 504808 1482824176
  MADNESS PRINT HOODIE

  MADNESS

  ¥839.00 ¥599.00

 • 504840 1485160974
  504828 1485160974
  MADNESS SHORT ARMY JACKET

  MADNESS

  ¥2099.00 ¥1999.00

 • 504792 1482824176
  504760 1482114408
  504848 1485160974
  504850 1481371833
  367215 1475207476
  MADNESS MA1 JACKET

  MADNESS

  ¥1699.00 ¥989.00